Önemli Tarihler

Kongre Başlangıç Tarihi : 20 Kasım 2024
Kongre Bitiş Tarihi : 24 Kasım 2024
Bildiri Gönderim Son Tarihi : 20 Eylül 2024

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderim Son Tarihi: 20 Eylül 2024, 23:59
BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI
 • Bildiriler aşağıda yer alan online bildiri sistemi üzerinden gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.
 • Son bildiri gönderme tarihi 20 Eylül 2024. Online bildiri sistemi bu tarihte kapatılacaktır.
 • Online bildiri sistemini ilk kez kullanacaklar "Yeni Kullanıcı" bağlantısından sisteme kayıt olmalıdırlar.
 • Bildirinizi göndermeden önce lütfen bildiri hazırlama kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
BİLDİRİ HAZIRLAMA KILAVUZU
 • Kongremizde sunulmak üzere göndereceğiniz bildirinin daha önce başka bir ulusal kongrede sunulmamış veya makale olarak yayınlanmamış olması gereklidir.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • Kongremizin dili Türkçe’dir. Bu nedenle yurt içinden gönderilen bildirileri dilinin Türkçe olması gerekmektedir.
 • İngilizce bildiri gönderilmesi yurt dışından katılan araştırmacılar için geçerlidir.
 • Kongremizde sunulmak üzere kabul edilen bildiriler sözlü sunum, poster sunumu ve olgu konseyi şeklinde sunulacaktır. Bildirinizi gönderirken bu üç seçenekten birini belirtiniz. Değerlendirmeler sonrasında uygun görülen bazı sözlü sunumların editör masası oturumlarında sunulması planlanmaktadır.
 • Bildiri ödülüne adaysanız işaretlemeyi unutmayınız!
 • Bildiri özet kısmının 300 kelimeyi aşmaması gereklidir. Her bildiri için en fazla 1 adet tablo ve 1 adet şekil eklenebilir. Tablo ve şeklin geçtiği yeri özet içinde belirtiniz.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Bildiri başlığınız çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
 • Göndereceğiniz araştırmalar için bildiri özeti alt başlıkları sırasıyla 1) Giriş ve Amaç, 2) Gereçler ve Yöntem, 3) Bulgular, 4) Tartışma ve Sonuç şeklinde olmalıdır.
 • Göndereceğiniz olgu sunumları için alt başlıklar sırasıyla 1) Giriş ve Amaç, 2) Olgu Sunumu, 3) Tartışma ve Sonuç şeklinde olmalıdır.
 • Tablolarınızı sistem üzerinden oluşturarak yapabileceğiniz gibi “Tablonuzu tek bir dosya halinde yüklemek için tıklayınız!” linkine basarak da yükleyebilirsiniz.
 • Bildirinizi göndermeden önce ön izleme yaparak son kontrollerinizi yapınız!
 • Yazım hatası olmaması konusunda özen gösteriniz!
BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI
 • Akciğer Kanseri ve Toraks Neoplazmları
 • Astım ve Allerji
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları
 • Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları
 • Pulmoner Vasküler Hastalıklar
 • Girişimsel Pulmonoloji
 • Göğüs Cerrahisi
 • İnfeksiyon
 • İnhalasyon Tedavileri
 • KOAH
 • Fizyoloji
 • Mesleki ve Çevresel Solunum Hastalıkları
 • Plevra Hastalıkları
 • Solunum Rehabilitasyonu
 • Tüberküloz
 • Tütün Kontrolü
 • Uyku Bozuklukları
 • Yoğun Bakım
 • Geriatri
 • Klinik Sorunlar
 • Diğer
KONGRE BURSU

Kongremizde sunulacak sözlü bildirilere talep edilmesi halinde kongre kayıt ve konaklama desteği verilecektir. Talep değerlendirmesi yapılırken bildirinin hakemlerden aldığı puan göz önünde tutulacaktır.

GERİ BİLDİRİM

Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese 7 Ekim 2024 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

SÖZLÜ SUNUMLAR – EDİTÖR MASASI SUNUMLARI

TÜSAD-SOLUNUM 2024’de sunulacak sözlü sunumlar ve editör masası sunumları belirlenmiş salonlarda ve belirlenmiş zaman dilimlerinde sunulacaktır. Sunumunuz için araştırmanızı kısaca özetleyen PowerPoint sunusu hazırlamanız beklenmektedir. Sunum için ideal süre 5-8 dakikadır. 10-15 slayt hazırlamanız yeterli olacaktır. Tartışmaya zaman kalması önemlidir.
Sunumlar için kullanacağınız ppt şablonunu buradan indirebilirsiniz!

OLGU KONSEYİ

Kongremizde sahada zor şartlarda çalışan hekimlerimizin karşılaştıkları, tanısında zorlandıkları ya da nadir olması dolayısı ile diğer meslektaşları ile paylaşmak istedikleri olguları, bilimsel platformda tartışabilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla “Olgu Konseyi” oturumları planlanmıştır.

Bu oturumlarda konularına göre sınıflandırılmış olgular, ilgili alanda deneyimli 2 meslektaşımız başkanlığında ve tüm meslektaşlarımızın katılabileceği bir konseyde ele alınarak irdelenecek, olguya ilişkin çözüm önerileri birlikte tartışılacaktır. Bu oturumlar için olguyu özetleyecek 5-8 dakika içinde sunulabilecek PowerPoint sunusu hazırlamanız yeterli olacaktır. Tartışmaya zaman kalması önemlidir.
Sunumlar için kullanacağınız ppt şablonunu buradan indirebilirsiniz!

E-POSTERLER

TÜSAD-SOLUNUM 2024’de sunulacak e-posterler belirlenmiş zaman dilimlerinde oturum başkanları eşliğinde sunulacak ve tartışılacaktır.

Bunun dışında kongre süresince aktif olacak bilgisayarlarda "elektronik poster oynatıcısı" ile dönüşümlü olarak gösterilecektir.

Bildirilerinizin e-poster olarak kabul edildiği size yazılı olarak iletildikten sonra, e-posterlerinizi sisteme yüklemeniz istenecektir.

E-posterlerinizi hazırlarken yapmanız gerekenler aşağıda yer almaktadır:

 1. Posterlerinizde yer alacak tüm dokümanları (Word, PowerPoint formatında sadece yazı, resim, tablo, şekil vs.) bilgisayarınızda hazır bulundurunuz.
 2. Bildiri gönderirken kullandığınız AbstractModule hesabınızla sisteme giriniz.
 3. Sol tablodaki "Bildirilerim" butonuna tıklayınız. Buradan tüm bildirilerinize ulaşabileceksiniz.
 4. Poster olarak kabul edilen bildiri özetlerinizin altında bulunan "Tam Metin / Poster Yükle" tuşuna basınız.
 5. Açılan ekranda posterinizde bulunan ilgili bölümleri tıklayarak poster bölümlerini ilgili yerlere "kopyala-yapıştır" yapınız; varsa figür ve tablolarınızı ekleyiniz ve kaydediniz.
 6. "Ön izleme" tuşu ile posterinizi kontrol ediniz.
 7. Herhangi bir eksik - yanlış kalmadığından emin olunca "Onayla" tuşuna basınız.
TAM METİN BİLDİRİ

Kongremizde sunulan sözlü bildiriler talep edilmesi halinde kongre bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanabilecektir. Poster sunumu veya olgu konseyi sunumlarının tam metinleri kabul edilmeyecektir.

Tam metin makalelerin aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde yazılması gereklidir:

 1. Tam metin bildirilerin dili Türkçe’dir.
 2. Başlık, yazarlar ve kurum isimleri en başta yer almalıdır.
 3. Özet hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalı ve kelime sayısı 300’ü geçmemelidir.
 4. Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak 3-5 adet yazılmalıdır.
 5. Metin Arial 12 punto olacak şekilde 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 6. Metin bölümleri 1) Giriş ve Amaç, 2) Gereçler ve Yöntem, 3) Bulgular, 4) Tartışma ve Sonuç 5) Kaynaklar şeklinde olmalıdır.
 7. Kelime sayısı 2000-2500 kelime olmalıdır.
 8. Toplamda 5 adet şekil veya tabloya yer verilebilir.
 9. Tablo ve şekiller metin içerisinde geçmeleri gereken yere yerleştirilmelidir.
 10. Kaynaklar en fazla 20 adet ile sınırlanmalıdır. Makale ve kitap bölümü için örnek kaynak yazım şekilleri aşağıda yer almaktadır.

  Dergiden makaleler:
  Reichenbach S, Dieppe P, Nuesch E, et al. Association of bone attrition with knee pain, stiffness and disability; A cross sectional study. Ann Rheum Dis 2011;70(2):293-8.

  Kitap bölümü:
  BG Katzung. Special Aspects of Geriatric Pharmacology, In: Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor (Eds). Basic and Clinical Pharmacology. 10th edition, Lange, Mc Graw Hill, USA 2007, pp 983-90.

KONUŞMA ÖZETLERİ

Kongremizde konuşma yapan konuşmacılarımızdan arzu edenler olursa, konuşma özetleri kongre bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Konuşma özetleri aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde yazılmalıdır:

 1. Metin dili Türkçe’dir.
 2. Başlık, yazar ismi ve kurum bilgisi en başta yer almalıdır.
 3. Ayrıca bir özet yazılmasına gerek yoktur.
 4. Metin Arial 12 punto olacak şekilde 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 5. Metin içinde yer alan alt başlıkları yazar kendisi düzenleyebilir.
 6. Kelime sayısı 1000-1200 kelime ile sınırlanmalıdır.
 7. Bir adet şekil veya tablo eklenebilir. Tablo veya şekil, metin içerisine geçmesi gereken yere yerleştirilmelidir.
 8. Kaynaklar 10-15 adet ile sınırlanmalıdır. Makale ve kitap bölümü için örnek kaynak yazım şekilleri aşağıda yer almaktadır.

  Dergiden makaleler:
  Reichenbach S, Dieppe P, Nuesch E, et al. Association of bone attrition with knee pain, stiffness and disability; A cross sectional study. Ann Rheum Dis 2011;70(2):293-8.

  Kitap bölümü:
  BG Katzung. Special Aspects of Geriatric Pharmacology, In: Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor (Eds). Basic and Clinical Pharmacology. 10th edition, Lange, Mc Graw Hill, USA 2007, pp 983-90.